Niewielu producentów baz suszarniczo-magazynowych jest w stanie zagwarantować wysoką jakość w połączeniu z przystępną ceną i dobrą obsługą. Unia ARAJ Realizacje to jedyny producent wyprzedzający standardy rynkowe gwarantujący jakość i...
Z dniem 1 stycznia  2016 r. weszły w życie dwa nowe akty prawne: 1. W obszarze prawa żywnościowego jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września...
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

OPTUM CVX Case IH

Ciągniki
W zakładzie w St. Valentin ruszyła produkcja gamy Optum CVX / Nowy kamień milowy marki Case IH z rewelacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi / Wyjątkowo korzystny stosunek mocy do masy własnej  /...
Komisja Europejska opublikowała postanowienie o włączeniu 10 ukraińskich producentów wyrobów mleczarskich na oficjalną listę zatwierdzonych eksporterów do Unii Europejskiej.
Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających producentów żywności ekologicznej.

Ostrożnie na lodzie

Ze wsi
Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej...
W 2015 roku w ramach ustawowego prawa pierwokupu Agencja Nieruchomości Rolnych nabyła ponad 1200 hektarów gruntów rolnych.
Z udziałem ministra Krzysztofa Jurgiela odbyło siępierwsze spotkanie Zespołu eksperckiego ds. opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przyjął ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Królestwa Marokańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Youns Tijani. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieżącym kwestiom w relacjach dwustronnych oraz...
Plantatorzy czarnej porzeczki, którzy ponieśli starty z powodu niskich cen tych owoców oraz rolnicy, którzy z powodu suszy zebrali mniejsze plony otrzymują z ARiMR pomoc finansową.
16 grudnia na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Nasiennictwa, Kwarantanny i Ochrony Roślin Białorusi ukazał się komunikat nt. nowych ograniczeń w przypadku reeksportu towarów roślinnych.
ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą...
Kwestie przygotowania harmonogramu wdrażania w 2016 roku pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014 2020 oraz przeanalizowanie możliwości dokonania uproszczeń w procedurach przyznawania takiego wsparcia były omawiane...
Na razie od 1 do 30 grudnia ARiMR przekazała na konta bankowe ok. 252 tys. rolników 256 mln zł. W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 r., zostanie...
30 grudnia był ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" należącego do...
Stosowny projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel uczestniczył dziś w podsumowaniu XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, które odbyło się w siedzibie resortu rolnictwa.
Mnóstwo mocy dzięki wydajnym silnikom firmy FPT zgodnym z normą Stage IV / Jeszcze większy zbiornik ziarna / Nowe, najlepsze rozwiązanie w dziedzinie zarządzania słomą / Dodatki zwiększające i tak...
Według wstępnych danych w listopadzie 2015r. zarejestrowano 4 953 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Obserwujemy sezonowy spadek w końcówce roku ale liczba rejestracji jest wyższa niż w ubiegłym. W...